Ολοκληρωμένος Μηχανισμός
Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης

Για τη συμμετοχή του Πολίτη στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων

Έχεις γνώμη
ανάδειξε την
Ο.Κ.Ε.
η Θεσμική σου Φωνή

Ενημέρωση

Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για την ενημέρωση, τη διαφάνεια και τη διεύρυνση της συμμετοχής. Κάθε πολίτης ή συλλογικός φορέας αποκτά γνώση για τα κρίσιμα θέματα που συζητούνται στη χώρα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Συμμετοχή-Διάλογος

Κάθε Πολίτης ή Συλλογικός φορέας εκφράζει επώνυμα τη γνώμη του, ανταλλάσσει απόψεις και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για θέματα που τον αφορούν.

Συνδιαμόρφωση

Ο σχεδιασμός των πολιτικών και των δράσεων ανοίγει και διαχέεται σε όλους. Σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες/Δήμοι), η Ο.Κ.Ε. επιχειρεί την επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων στις πολιτικές αποφάσεις. Η Ο.Κ.Ε. παρακολουθεί τις διαβουλεύσεις και αξιοποιεί τα αποτελέσματα τους στις Γνώμες της που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση.

Κάνε το πρώτο βήμα

Δημιούργησε Λογαριασμό

Ευρετήριο Διαβουλεύσεων

Αναζητήστε τις διαβουλεύσεις ανάλογα με το επίπεδο που διενεργούνται (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) ή επιλέξτε τη θεματική ενότητα διαβουλεύσεων που σας ενδιαφέρει

Τοπικο Επιπεδο

Πιστεύετε ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να βοηθήσει τη χώρα;

Ναι
Όχι

Στάδια Διαβούλευσης


Πρόσφατες Διαβουλεύσεις

+ όλες οι διαβουλεύσεις
Τύπος
Σχέδιο Νόμου
Κατάσταση
Κλειστή  /  Ενεργή
Οργανισμός
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θεματικός Τομέας
Έρευνα και Τεχνολογία
Συναντήσεις
Ημ/νία Ανάρτησης
06 Νοε, 2019
Τύπος
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Κατάσταση
Ανοικτή  /  Ολοκληρωμένη
Οργανισμός
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θεματικός Τομέας
Δικαιοσύνη – Ανθρώπινα Δικαιώματα
Συναντήσεις
Ημ/νία Ανάρτησης
20 Οκτ, 2018

Αντικείμενο διαβούλευσης
Κατάσταση
Ημ/νία Ανάρτησης
14 Ιαν, 2020
Τύπος
Γνώμη Πρωτοβουλίας
Κατάσταση
Ανοικτή  /  Ενεργή
Οργανισμός
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Θεματικός Τομέας
Κοινωνική Πολιτική – Κοινωνική Ασφάλιση – Υγεία – Πρόνοια
Ημ/νία Ανάρτησης
22 Ιαν, 2020